ฟลูออเรสเซนส์

ฟลูออเรสเซนส์

ฟลูออเรสเซนต์ เกี่ยวข้องกับการเลือกเพชรยังไง?
แล้ว Fluorescence คืออะไร?

  ฟลูออเรสเซนต์ คือ การเรืองแสงของเพชรเมื่อถูกแสง UV ตกกระทบ ซึ่งคุณสมบัติของ Fluorescense จะถูกระบุไว้ในใบเซอร์ ว่ามีระดับของการเรืองแสงอยู่ในระดับไหน มาตรฐานในใบเซอร์ของของ GIA จะระบุแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ None , Faint , Medium, Strong และ Very Strong ซึ่งความหมายของแต่ละระดับแบ่งกลุ่ม ดังนี้

 

ระดับ None คือ ไม่มีการเรืองแสง

ระดับ Faint และ Medium คือมีระดับการเรืองแสงปานกลาง

ระดับที่เรียกว่า Strong และ Very Strong คือมี ระดับการเรืองแสงมากที่สุด

 

 

หากไม่มีใบเซอร์เพชร คุณอาจจะไม่ทราบเลยว่าเพชรเม็ดนั้นติด Fluorescence ให้คุณมาด้วยหรือเปล่า CAELI จึงขอแนะนำวิธีง่ายๆในการเช็คว่าเพชรของคุณนั้นมี Fluorescence หรือไม่

  • สังเกตดูว่าเพชรหมองหรือเปล่า หากเพชรดูหมอง หากมีสีฟ้า แปลว่าเพชรติด fluorescence
  • หมุนเพชรไปมา ภายใต้แสงสีขาว หากมีสีฟ้า แปลว่าเพชรติด fluorescence
  • ใช้แสง backlight ส่องดูเพชร ว่ามีการสะท้อนแสงสีฟ้าออกมาหรือไม่ หากมีสีฟ้า แปลว่าเพชรติด fluorescence

ซึ่งการเกิดฟลูออเรสเซนต์ในเพชร มี 2 แบบ คือ แบบใส และ แบบขุ่น และโดยส่วนมาก 90% จะเป็นแบบใส และทำให้ราคาเพชรที่ติดฟลูออเรสเซนต์จะลดลงอย่างมาก

“อย่างไรก็แล้วแต่ เพชรที่ CAELI ได้คัดมาแล้วทุกเม็ด ซึ่งจะ “ไม่มี” ฟลูออเรสเซนต์เลย เพราะเราไม่ต้องการให้ลูกค้าได้เพชรที่ไม่ดีและไม่คุ้มค่าราคาที่ลูกค้าได้จ่ายไป”

———————————————————————————————————–
Certificated => ใบเซอร์ บอกอะไร? Click