การเจียระไน

การเจียระไน

การเจียระไน คืออะไร? สำคัญกับการเลือกซื้อเพชรอย่างไร?

การเจียระไน หรือ Cutting คือ การจัดแต่งเพชรให้ได้เหลี่ยมและได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับการสะท้อนแสงของเพชร ดังนั้น การเจียระไน จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เพชรแต่ละเม็ดมีความสวยงามแตกต่างกัน ซึ่งความสวยงามที่ว่านี้ จะรวมไปถึงสัดส่วน และการขัดเงาที่ผิวของเพชรด้วย เพราะ 3 ปัจจัยนี้รวมกันจะมีผลต่อการสะท้อนแสงไฟของเพชร และทำให้เพชรเปล่งประกายระยิบระยับต่างกัน หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามของ 3EX* เพราะฉะนั้นในขั้นตอนการเจียระไนนี้ เพชรจะสวยหรือไม่สวย ขึ้นอยู่กับคำนวนสัดส่วนและตัดเหลี่ยมเพชรให้เหมาะสมพอดีกับการสะท้อนแสง จึงจะทำให้เพชรส่องแสงประกายระยิบระยับได้สวยงามที่สุด

 

 

จากภาพจะเห็นวิถีการตกกระทบของแสงลงบนเพชรและสะท้อนกลับออกมาจากตัวเพชร ที่ได้แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการแบ่งเกรดของเพชรตามสัดส่วนที่ได้รับการเจียระไน ดังนี้

Shallow cut หมายถึง เพชรที่ได้รับการเจียระไน ที่บางหรือตื้นเกินไป ทำให้แสงที่ส่องลงไป แล้วสะท้อนออกไปทางด้านล่างของเพชร จึงทำให้เพชรส่องประกายลดน้อยลง

Ideal cut หมายถึง เพชรที่ได้รับการเจียระไนได้อย่างถูกสัดส่วนและสมบูรณ์แบบทุดสุด เพราะเมื่อแสงส่องลงมาที่หน้าเพชร แสงจะสะท้อนขึ้นไปด้านบนทำให้เพชรส่องประกาย ระยิบระยับมากที่สุด

Deep cut หมายถึง เพชรที่ได้รับการเจียระไนที่ก้นลึกมากเกินไป ทำให้แสงที่ส่องลงไป จะสะท้อนออกไปทางด้านข้างของเพชร จึงทำให้แสงดูไม่ส่องประกายเท่าที่ควร

———————————————————————————————————–

Proportions => สัดส่วนที่ดีที่สุด Click