DIAMOND HOT DEAL (LIMITED OFFER)

  

 

Remarks:

  • โควต้าเพชรในแต่ละสเปคมีจำนวนจำกัด

  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • ทางร้านมีสต็อกเพชรนอกเหนือจากในลิสต์ กรณีสนใจเพชรสเปคอื่นที่ไม่มีในตารางราคา เช่น Fancy cut สามารถเช็คราคาเพิ่มเติมได้ที่ Diamond Search หรือสอบถามทีมผู้เชี่ยวชาญทางไลน์