ใส่แหวนนิ้วไหนดี-โป้ง-ชี้-กลาง-นาง-ก้อย

รู้หรือไม่ว่าการสวมใส่แหวน บ่งบอกได้มากกว่าสถานภาพสมรส ไม่ว่าจะเป็นนิ้วโป้ง นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วชี้ และนิ้วก้อย ล้วนมีความหมายเป็นของตัวเองทั้งสิ้น 

 

ใส่แหวนนิ้วโป้ง

การใส่แหวนนิ้วโป้งสื่อถึงความสนใจในแฟชั่นอย่างมีเอกลักษณ์ เพราะโดดเด่น และสะดุดตากว่านิ้วอื่น นอกจากนี้ยังช่วยเสริมบุคลิกให้ดูแข็งแรง และมีความมั่นใจมากขึ้น อีกทั้งยังสื่อถึงความร่ำรวย เพราะนิ้วโป้งมีขนาดใหญ่ จึงต้องใช้วัสดุเช่นทองคำขาว แพลทินัม หรือทองในปริมาณมากกว่าทั่วไปเพื่อทำแหวนหนึ่งวง ในบางวัฒนธรรมยังสื่อถึงความเป็นมิตร เพราะเป็นนิ้วที่ใช้แสดงความหมายว่าดีเยี่ยม หรือยอดเยี่ยม เป็นต้น

 

ใส่แหวนนิ้วชี้

ในสมัยก่อนการใส่แหวนนิ้วชี้เป็นที่นิยมของเหล่ากษัตริย์ และพระราชินี โดยแขกบ้านแขกเมืองมักจะแสดงความเคารพโดยการย่อ หรือคุกเข่าข้างใดข้างหนึ่งลงแล้วจูบทักทายที่นิ้วชี้ นอกจากนี้ยังเป็นตำแหน่งที่นิยมสำหรับแหวนประจำวงตระกูลอีกด้วย การสวมแหวนนิ้วนี้จึงสื่อถึงความมีอำนาจ การเป็นผู้นำ ความเป็นปัจเจกบุคคล และภารดรภาพนั่นเอง

 

ใส่แหวนนิ้วกลาง

ถึงแม้การใส่แหวนนิ้วกลางจะไม่มีความหมายเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษเช่นนิ้วอื่น อย่างไรก็ด้วยตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางจึงมีนัยยะเล็ก ๆ ที่สื่อถึงความสมดุล และความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามบางคนนิยมใส่แหวนนิ้วนี้เพื่อบ่งบอกว่าตนเองยังไม่ได้แต่งงาน และเหมาะกับผู้ที่ต้องการโชว์แหวนของตนเองให้โดดเด่น

 

ใส่แหวนนิ้วนาง

แน่นอนว่าการใส่แหวนนิ้วนางบ่งบอกถึงสถานภาพสมรส เพราะมีความเชื่อว่าเส้นประสาทที่นิ้วนางส่งตรงมาจากหัวใจ โดยนิ้วนางข้างซ้ายนิยมใส่แหวนหมั้น และนิ้วข้างขวานิยมใส่แหวนแต่งงาน อย่างไรก็ตามธรรมเนียมการใส่แหวนหมั้นจะขึ้นอยู่กับค่านิยมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เช่นอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลียนิยมใส่ด้านซ้าย ในขณะที่อินเดีย เยอรมัน รัสเซีย นิยมใส่ด้านขวา เป็นต้น

 

ใส่แหวนนิ้วก้อย

ถึงแม้จะเป็นน้องเล็กสุด แต่การใส่แหวนนิ้วก้อยกลับสื่อความหมายที่ใหญ่เกินตัว เพราะเป็นนิ้วที่มาเฟีย หัวหน้าแก็งค์ และแกนนำม็อบต่าง ๆ นิยมใส่แหวนไว้ นอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงความสำเร็จในอาชีพการงาน รวมไปถึงสถานะการศึกษา เช่น การเรียนสาขาวิศวะในประเทศแคนาดา เป็นต้น อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ที่ต้องทำอาชีพเจรจาต่อรองต่าง ๆ อีกด้วย

 

ถึงแม้การใส่แหวนแต่ละนิ้วจะมีความหมายเฉพาะเจาะจงเป็นของตัวเอง แต่ในความเป็นจริงก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบ รสนิยม และความเหมาะสมของสถานการณ์ และไม่ว่าจะเลือกใส่แหวนนิ้วไหน สิ่งสำคัญคือการเลือกซื้อแหวนที่ถูกฉโลก และช่วยส่งเสริมบุคลิกให้ดีขึ้น ซึ่งร้าน Celi (เซ-ลี่) มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคอยให้คำปรึกษา และคัดสรรแหวนวงที่ดีสุดสำหรับคุณ