แหวนเพชร 1 กะรัต เลือกอย่างไร คุ้มค่าที่สุด?

สำหรับใครที่กำลังมองหาแหวนเพชรขนาด 1 กะรัตอยู่ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง วันนี้ Celi (เซ-ลี่) มีข้อมูลมานำเสนอ ซึ่งจะทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการเลือกซื้อแหวนเพชร 1 กะรัต ในงบประมาณเริ่มตั้งแต่ 1 แสนต้นๆ ขึ้นไป

ก่อนจะเลือกเพชรแต่ละเม็ด เรามาทำความรู้จักกับข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้ก่อนการซื้อเพชร นั่นก็คือ 4C อันได้แก่ carat clarity color cut
Carat หมายถึง กะรัตหรือขนาดของเพชร อ่านเพิ่มเติม
Clarity หมายถึง ความสะอาดของเพชร อ่านเพิ่มเติม
Color หมายถึง ความขาวของเพชรหรือสีของเพชร เช่น น้ำ 100(D color) น้ำ 99(E color) เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม
Cut หมายถึง การเจียระไน เพชรที่ได้รับการเจียระไนได้สัดส่วนที่ดีจะเล่นไฟ และมีประกายไฟสวย อ่านเพิ่มเติม

ปัจจัยทั้ง 4C ข้างต้น มีผลต่อราคาเพชรทุกเม็ด ดังนั้น Celi (เซ-ลี่) จึงแนะนำให้คุณศึกษาข้อมูล 4C ก่อนการตัดสินใจตั้งงบหรือเลือกสเปกเพชรตามงบที่ตั้งไว้

เพชร 1 กะรัต มีราคาตั้งแต่ 1 แสนต้นๆไปจนถึง 4 แสนปลาย

ราคาเพชร 1 กะรัต

  Diamond Spec    2EX1VG None or 3Ex Faint     3EX None, Standard Cut        3EX None, Ideal Cut
      1.01 I vs2                  130,000                 140,000                155,000
     1.01 I vvs2                  145,000                 150,000                165,000
     1.01 H vvs2                  180,000                 190,000                 210,000
     1.01 G vvs2                  200,000                 225,000                 245,000
     1.01 F vvs2                  210,000                 255,000                 280,000
     1.01 E vvs2                  220,000                 265,000                 295,000
  1.01 D vvs2                  250,000                 300,000 330,000

 

เรามาเริ่มเลือกแหวนเพชร 1 กะรัต จากงบประมาณเพียง 1 แสนต้นๆกันเลยดีกว่า

แหวนเพชร 1 วงจะประกอบด้วย “ตัวเรือน” และ “เพชร” เราเริ่มจากการเลือกแบบตัวเรือนก่อนซึ่งตัวเรือนนี้มีให้เลือกหลากหลายมาก ในที่นี้ Celi (เซ-ลี่) ขอแนะนำตัวเรือน 3 รูปแบบดังนี้

1.แบบตัวเรือนเกลี้ยงเรียบ ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท

2.แบบตัวเรือนก้านมีเพชร ราคาเริ่มต้น 18,000 บาท

3.แบบตัวเรือนมีเพชรล้อม ราคาเริ่มต้น 20,000 บาท

4.แบบตัวเรือนมีเพชรข้าง 2 ข้างๆละ 1 เม็ด ราคาเริ่มต้น 26,000 บาท

ยกตัวอย่างเราตั้งงบประมาณให้กับแหวนเพชร 1 กะรัตของเราไว้ที่ 150,000 บาท

Step ที่ 1 เริ่มจากการเลือกตัวเรือนก่อน สมมตุว่าเราเลือกตัวเรือนแบบที่เกลี้ยงๆเรียบๆ ราคาตัวเรือนประมาณ 15,000 บาท

Step ที่ 2 งบสำหรับเพชร จากงบที่เราได้ตั้งไว้ให้กับแหวนเพชร 1 กะรัตของเรา หักตัวเรือนออกแล้วเราจะเหลืองบในการเลือกเพชรประมาณ 135,000 บาท

Step ที่ 3 เรามาดูกันว่าในงบ 135,000 บาท เราสามารถเลือกเพชร 1 กะรัตสเปกไหนได้บ้าง จากตารางราคาเพชรที่อยู่ในงบคือ เพชร 1 กะรัต ที่อยู่ในงบจะเป็น เพชร 1.00ct  น้ำ 95(I color) VS2 ราคา 130,000 บาท

ตัวอย่างนี้สำหรับการเลือกเพชรในงบ 1 แสนต้น

 

ขอยกตัวอย่างอีก 1 ตัวอย่างสำหรับงบประมาณที่สูงขึ้น  โดยกำหนดงบสำหรับแหวนเพชร 1 กะรัตไว้ที่ 250,000 บาท

Step ที่ 1 เหมือนเดิมเลือกตัวเรือนก่อน สมมตุว่าเราเลือกตัวเรือนแบบที่เกลี้ยงๆเรียบๆ ราคาตัวเรือนประมาณ 15,000 บาท

Step ที่ 2 งบสำหรับเพชร จากงบที่เราได้ตั้งไว้ให้กับแหวนเพชร 1 กะรัตของเรา หักตัวเรือนออกแล้วเราจะเหลืองบในการเลือกเพชรประมาณ 235,000 บาท

Step ที่ 3 ในงบ 235,000 บาท จะเห็นได้ว่าในงบของเรา มีสเปกเพชรหลายเม็ดที่เราสามารถเลือกได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุด

Option 1 ให้ความสำคัญกับสี จากตารางสีที่ดีที่สุดในงบของเราคือ เพชรสเปก 1.01ct E color vvs2 ในราคา 220,000 บาท

Option 2 ให้ความสำคัญกับ cutting หรืกการเจียระไน ซึ่งการเจียระไนดีได้สัดส่วน ก็จะทำให้เพชรของเราเล่นไฟดี เป็นประกายระยิบระยับ และสเปกเพชรที่เป็น Ideal cut อยู่ในงบเราคือ เพชร 1.01ct H color  vvs2 ในราคา 210,000 บาท สเปกนี้เป็น Ideal cut เลยซึ่งเป็นเพชรที่เล่นไฟดีมาก

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าในงบประมาณเดียวกันสำหรับแหวนเพชร 1 กะรัต เราสามารถเลือกเพชรได้หลายสเปก ขึ้นกับสิ่งที่เราให้ความสำคัญจากปัจจัย 4C เช่น ให้ความสำคัญกับขนาดเพชร เราก็อาจจะต้องลดสี ลดการเจียระไน หรือ ให้ความสำคัญกับการเจียระไน เราก็ต้องลดสี ลดขนาด เพื่อให้เราได้เพชร 1 กะรัตที่คุ้มค่าที่สุด เป็นต้น 

หากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่